Zipping Beheer

 

Het ging zo goed!
Hoe staan we ervoor?
Wat kan er beter?
Kunnen we nog beter resultaat bereiken?
Hier loopt het even niet meer zo lekker
We begrijpen elkaar soms gewoon niet

 

De realisatie van de ketensamenwerking staat. Iedereen weet wat hij of zo moet doen. Rapportages zijn ingericht. Kwaliteitsverbetering is geborgd. De samenwerking is in volle gang.

Daar stopt het echter niet. net als een menselijke relatie heeft ook een zakelijke samenwerkingsrelatie onderhoud nodig. Zipping helpt u daar graag bij.

Soms haalt de waan van de dag de focus weg bij hoe het nu eigenlijk écht gaat. Mensen krijgen andere functies, processen evolueren, strategische koersen en belangen ook. Daarom is het goed om regelmatig “de thermometer in de samenwerking te steken”.

Door tijdig te signaleren waar nieuwe kansen of risico’s ontstaan is het mogelijk om de juiste bijsturings- of reparatieacties uit te voeren. Hierdoor blijft u profiteren van het gewenste resultaat uit uw samenwerking, en daar doen we het voor.

 

Het resultaat


- Blijvend resultaat uit uw samenwerking
- Focus op, en ruimte voor continue verbetering
- Preventie potentiële problemen uit de samenwerking
- Adequate aanpak van opgetreden problemen in de samenwerking
- Samenwerkende partijen en hun medewerkers blijven scherp.

 

Onze aanpak


In de visie van Zipping bent u zelf verantwoordelijk voor het succes van de gerealiseerde samenwerking. Vanaf de zijlijn ondersteunen wij u hier graag bij.

Afhankelijk van uw situatie en vraag komen wij structureel of op ad hoc basis bij u langs om de vinger aan de pols te houden. Dat doen we door informele gesprekken, door rond te lopen en te “voelen”wat er speelt of door tussentijdse evaluatieonderzoeken.

Zipping helpt u met instrumenten als intervisie,coaching, training en verbeterworkshops.

visie
realisatie
beheer
shots