Zipping Visie

 

Wat zijn onze mogelijkheden en onmogelijkheden voor krachtenbundeling?
Is zo’n shared service center nu wel zo’n goed idee?
Hoe staat het er eigenlijk voor bij onze ketensamenwerking?
Fusie, vrijblijvende samenwerking of wat anders?
Waar moet ik op letten als we onze ketensamenwerking willen inrichten?
Wat kan er beter?
Waar liggen financiële, kwaliteits, of andere kansen?

 

Zomaar wat vragen die komen kijken bij het inrichten van een samenwerkingsverband.

Of het nu gaat om een nieuwe fusie, outsourcing of andere ketensamenwerking, er zijn vaak meer vragen dan antwoorden.

Zipping helpt u om een heldere visie te krijgen waarop u uw besluiten kunt baseren.

Afhankelijk van uw vraag en situatie brengen we uw huidige situatie in kaart, wij verkennen uw (on-)mogelijkheden voor effectieve samenwerking en voorzien we u van een heldere visie inclusief kansen, risico’s en een concreet plan voor een of meerdere samenwerkingsscenario’s.

Hiermee kunt u concreet aan de slag met de volgende fase, de realisatie van de samenwerking. Hierbij ondersteunt Zipping u ook graag, daarvoor bieden wij u de dienst Zipping Realisatie.

 

Het resultaat


- Inzicht in de huidige situatie (nulmeting) en de impact daarvan op uw samenwerkingsvoornemens.
- Inzicht op mogelijkheden,onmogelijkheden, kansen en risico’s voor potentiële samenwerking.
- Concreet uitgewerkte scenario’s inclusief kansen- en risicodossier om uw strategische keuzes op te baseren.
- Een concreet actieplan voor het gekozen scenario.

 

Onze aanpak

 

Zipping biedt altijd maatwerk.Wij maken daarbij zoveel als mogelijk gebruik van onze in de praktijk bewezen methodes en instrumenten.


Afhankelijk van uw specifieke vraag stellen wij een aanpak voor om de gewenste visie te realiseren.


Het begint met inzicht. Hiervoor biedt Zipping de passende aanpak, variërend van een eenvoudig gesprek, met eenvoudige zelf- of quick scans tot uitgebreide assessments van uw huidige situatie en mogelijke toekomstscenario’s.


Op basis van de verkregen inzichten werken wij samen met u een heldere visie uit: wat zijn de mogelijkheden, onmogelijkheden, kansen en risico’s. Zipping vervult hier de rol van samenwerkingsarchitect.


Visietrajecten kunnen variëren van een eenvoudige excercitie aan de tekentafel tot en met een visietraject met uw team(s) met gebruik van workshops,strategiesessies etc.


Als u en strategische keuze heeft gemaakt vertaalt Zipping deze in een concreet plan om deze nieuwe koers te realiseren.


Hiermee kunt u zelf, of ondersteund door Zipping Realisatie de samenwerking realiseren.

visie
realisatie
beheer
shots